Tractament de Dades Personals

D'acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de dades de caràcter personal, l'usuari accepta que les dades personals aportades en el moment de la seva reserva siguin incorporades a un fitxer titularitat de PROMOCIONES BLAUMAR S.A., D'ara endavantla empresa, amb A08859019 i domicili social a Passeig Jaume I, s/n, 43840 Salou (Tarragona), per a la gestió de sistema de reserva, la tramitació de la seva sol·licitud, el control i la gestió de la relació amb els usuaris del web que tramiten reserves, així com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats en l'esmentada web que permetin dissenyar millores en els serveis prestats. Tots els camps dels formularis assenyalats com a obligatoris han de ser necessàriament emplenats per a la correcta tramitació de les seves sol·licituds. Les dades personals que facilita, només seran comunicades a tercers en compliment d'obligacions legals o amb el seu previ consentiment. L'usuari consent expressament que les dades bancàries proporcionades siguin utilitzats per atendre les possibles penalitzacions davant cancel·lacions o no presentació fixats en les condicions de la tarifa. La tramitació de les seves reserves implica necessàriament el tractament abans assenyalat, pel que no es podrà dur a terme el procés en cas d'oposició a aquest. Vostè pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició segons més baix s'indica.

Veracitat de les dades

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant l'empresa el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Així mateix, l'usuari ha trobar-se degudament habilitat per a facilitar dades de terceres persones. Només si compta amb el consentiment dels futurs hostes de l'hotel, l'usuari podrà consignar els seus noms i cognoms en l'apartat Distribució d'habitacions. Aquesta informació, que permetrà a l'Hotel elegit procurar-li un millor servei als seus hostes, és opcional, per la qual cosa, la seva consignació per l'usuari, implica, sota la seva exclusiva responsabilitat, l'assumpció de l' deure d'informar a aquells de l'contingut de la nostra Política de Privacitat pel caràcter previ a l'oferiment de la informació personal.

Tractament de dades en la navegació

De conformitat amb l'obligació prevista en l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i comerç electrònic, s'informa de que l'empresa utilitza cookies. Una galeta és un fragment de informació de text que les webs transfereixen al disc dur dels equips que es connecten a elles. Utilitzem cookies de sessió per identificar l'usuari i mantenir el seu estat d'identificació. Les galetes de sessió s'esborren automàticament del disc dur quan finalitza la sessió. També utilitzem galetes per recopilar estadístiques anònimes i conjuntes que ens permetin analitzar la forma en què els usuaris utilitzen la nostra web, amb la finalitat de millorar-la. Només s'obté i es conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

A nosaltres ens permetrà obtenir la següent informació:

Si bé la informació obtinguda és, en principi, totalment anònima, atenent a l' Informe 327/2003 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, se'ls informa als usuaris que les dades abans relacionats seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal de l'empresa per a les finalitats abans detallades, podent l'usuari exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons més baix s'indica.

Fem servir igualment l'eina de remàrqueting de Google Adwords. Aquesta eina permet publicar a la Xarxa de contingut de Google Adwords (més detalls sobre la xarxa de contingut de Google aquí: https://support.google.com/adwords/answer/2404190), anuncis basats en visites anteriors d'usuaris a la nostra web. Per a això, algunes de les pàgines del nostre web inclouen un codi anomenat "etiqueta de remàrqueting". Aquestes etiquetes permeten llegir i configurar les cookies del seu navegador per tal de determinar el tipus d'anunci concret que se li mostrarà a l'usuari, en funció d'elements relacionats amb el seu visita a la nostra web, com per exemple, el circuit de navegació escollit, les pagines concretes visitades o les accions que en les mateixes s'hagin realitzat. Les llistes de remàrqueting així creades es guarden en una base de dades dels servidors de Google, on s'emmagatzemen tots els ID de galeta associats a cada llista o categoria de interessos. La informació obtinguda només permet identificar un navegador concret, no podent Google identificar l'usuari concret únicament amb aquesta informació (més informació sobre l'eina de Remarketing en el següent enllaç: https://www.google.es/adwords)

Respecte a l'empresa , aquesta informació només podrà ser associada a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat a la web, per exemple per haver finalitzat aquest un procés de reserva. En aquest cas les dades així obtinguts seran comunicades a l'empresa per a fins de prospecció comercial i de segmentació dels usuaris del web per dissenyar campanyes comercials d'acord amb els interès mostrats durant la navegació, incorporant les dades a un fitxer de l'esmentada entitat per a les finalitats assenyalades. per oposar-se a el tractament i la comunicació abans assenyalats, l'usuari té la possibilitat de desabilitar les galetes, segons a continuació s'assenyala:

L'usuari té l'opció de no rebre galetes o de ser informat sobre la seva fixació mitjançant la configuració del seu navegador a aquest efecte. No obstant això, en cas de desactivar les cookies, és possible que no pugui fer ús de totes les funcionalitats del web. Pel que fa a les galetes de remàrqueting, l'usuari pot inhabilitar l'ús de galetes de Google, visitant la pàgina d'inhabilitació de publicitat de Google. També pot desactivar les cookies DoubleClick, visitant la pàgina d'inhabilitació DoubleClick (en anglès). Per desactivar l'ús de cookies de tercers, els usuaris poden igualment visitar la pàgina d'inhabilitació de la Iniciativa publicitària de la xarxa NAI, Network Advertising Initiative (en anglès). En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons més baix s'indica.

Fitxer amb finalitats publicitàries

Si l'usuari vol rebre informació sobre promocions de l ' la empresa pot autoritzar la cessió de les seves dades a aquests efectes simplement acceptant aquestes Condicions de Reserva. Si, per contra, no desitja rebre informació a l'respecte haurà accionar expressament la casella d'exclusió. només quan existeixi consentiment per a això, les dades personals necessàries per a la comunicació seran cedides a Paraty Hotels S.L i serviran per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb l'empresa i Paraty S.L. des d'aquest moment se li informa que, si així ha manifestat que és aquesta la seva voluntat, les seves dades personals s'incorporaran a un fitxer amb dades de caràcter personal de què és responsable l'empresa , podent l'usuari accedir, cancel·lar, rectificar les seves dades o oposar-se al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a la empresa segons més baix s'indica.

Drets

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir mitjançant escrit acompanyat d'una còpia del seu DNI adreçat a l'responsable de l'arxiu que correspongui en la direcció que més baix s'indica:

- Paraty Hotels S.L. | Paraty Hotels S.L. | Avinguda Manuel Fraga Iribarne, 15 Portal 4, 1ª Planta - 29620 Torremolinos (Màlaga)

- PROMOCIONES BLAUMAR S.A. | CIF A08859019 | Passeig Jaume I, s/n, 43840 Salou (Tarragona)

Responsabilitat de l'hotel

L'accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i l'empresa . El portal únicament subministra informació sobre les places hoteleres vacants en el moment de sol·licitar la esmentada informació, per la qual cosa si vostè fa la reserva on-line, està contractant directament amb l'hotel i no amb el portal. La versió impresa de la reserva efectuada serveix de localitzador quan acudeixi a l'hotel.

La reserva de nits d'hotel en aquest lloc web implica l'adhesió i acceptació per part de el client de totes i cadascuna de les condicions generals aquí exposades.

Mitjançant l'acceptació de les següents clàusules, vostè declara i accepta:

Preus

Els preus que s'indiquen són Preus Venda a l'Públic I.V.A. inclòs.

Els preus que s'indiquen són Preus Venda a l'Públic I.V.A. inclòs.

Preu mínim: L’hotel es reserva el dret de no acceptar cap reserva inferior a un preu de 70€ en temporada baixa, i de 150€ en temporada alta.

El preu no inclou: Qualsevol servei no especificat a més d'extres com ara trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, pàrquing, etc ...

Hora d'entrada (check-in) i de sortida (check-out): Com a norma general i llevat que expressament es pacti una altra cosa amb l'establiment, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d'arribada i hauran de quedar lliures a les 12 hores del dia de sortida.

Passaports i visats

Tots els viatgers, sense excepció (nens inclosos), han de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o D.N.I., segons la legislació vigent. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l' obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió de que el mateix pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat. En cas de ser rebutjada per alguna autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'usuari, o ser denegada la seva entrada al país per no tindre els requisits que s'exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, l'hotel declina tota responsabilitat per fets d'aquesta índole, sent per compte de l'consumidor qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per al supòsit de no-show.